Adatkezelési elvek, Jogi nyilatkozat

AZ ALOIS DALLMAYR AUTOMATEN-SERVICE BT. ADATKEZELÉSI ELVEI

 

1. Fogalmak és Értelmezések

 • Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; - Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

 

A www.dallmayrshop.hu üzemeltetője, az Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A website használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat az Alois Dallmayr Bt. nyilvánosságra nem hozza.

 

A www.dallmayrshop.hu domain néven üzemelő webáruház adatait az Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Az Alois Dallmayr Bt. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az adatok biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben előírtaknak alapján jár el. A megadott adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző partnereink (GLS Hungary Kft., illetve a Sprinter Kft.) megismerheti a csomag kézbesítéséhez.

 

A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges - megadandó adatok:

név,e-mail cím,

telefonszám,

irányítószám,

település,

utca, házszám,

emelet, ajtó.

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is. Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre - tárolásra:

eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, megrendelt termékek listája),

regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok,

 

Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok:

név,

e-mail cím.

 

Hírlevélre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával, vagy a webáruház oldalain. A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A megadott adatokat az Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. bizalmasan kezeli nem adja ki harmadik fél számára. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel. A levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. Egyéb elérhetőségeinken történő adat törlési igény jelzésére is van lehetőség. Az Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. által küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet tartalmukkal. A megadott adatokat harmadik fél részére az Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. nem adja ki, harmadik fél ajánlatait nem kézbesíti a megadott e-mail címre.

 

Statisztikai adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatottság, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. Az Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

 

Cookie-k (sütik)

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges.

Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig kerül tárolásra.

 

Megrendelés adatai

A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év). Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a dallmayr@dallmayr.hu email címen vagy a megadott elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés elküldését követően a megadott elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.

 

Jogorvoslattal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által az Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. részére kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-53830/2012.

 

 

 

AZ ALOIS DALLMAYR AUTOMATEN-SERVICE BT. JOGI NYILATKOZATA

 

1. Szerzői jogok, hivatkozás a Dallmayr webshopra

 

A www.dallmayrshop.hu website (Dallmayr webshop) felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. (1188 Budapest, Nagykőrösi út 24.) kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

A www.dallmayrshop.hu főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a www.dallmayrshop.hu oldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

 

2. A vásárlás feltételei

 

A www.dallmayrshop.hu oldalon való vásárlás nem kötött regisztrációhoz. A regisztráció nem jelenti semmilyen szerződés létrejöttét a látogató és Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. között.

Az Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. semminemű felelősséget nem vállal a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért. A regisztrált adatok e-mailben változtathatóak.

A vásárlás során a vevő a vásárlási szerződést az Alois Dallmayr Automaten-Service Bt-vel, az www.dallmayrshop.hu üzemeltetőjével köti meg.

 

3. A felelőség korlátozása

 

Az általunk forgalmazott termékek részletes jellemzői a termék információs oldalán érhetőek el. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért felelősséget nem áll módunkban vállalni - de természetesen mindent megteszünk az adatok pontosságáért.

Az Dallmayr webshop-ban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Az Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. nem felelős semmilyen kárért, amely a Dallmayr webshophoz való csatlakozás miatt következett be, továbbá az alábbiakban felsorolt pontokban foglaltak szintén a felelősségi körén kívül esnek:

 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Dallmayr webshop akadálytalan működését és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.

Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei:

A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a Dallmayr webshophoz való kapcsolódásáért és az Dallmayr webshopban való vásárlásért. Az Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

 

Az Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. Az Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait illetve a Dallmayr webshopot, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét és az Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. nem vonható felelősségre, ha így tesz. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Dallmayr webshopon, de nincs hatása a már feladott megrendelésekre. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

Az Alois Dallmayr Automaten-Service Bt. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.